© HelenS

Inlägg taggade ‘Lufthansa’

Air

Han var snäll. Visst var han det. Lugn och trevlig. Visst var han allt det och mycket mer. Så mycket mer av det som ryms i ett universum. Så många svarta hål och helt okända system av förvirrade planeter som skapat sina egna omloppsbanor. Så många komplicerade tonlägen som endast uppfattas av den som verkligen lyssnar.

Han talade. Visst gjorde han det. I högtydlig tystnad. Men hur väl känner man en röst, ett bröst man tidigare lutat sig mot? Hur väl vet man vad som flyter i ådrorna, vilka signaler som fortplantar sig från begynnelsens tanke till till handens rörelse på reglaget som låser alla andra ute? Något främmande rör sig därinne under rofyllda andetag, ropar tystnad-tagning-action, kräver blod och allas blickar på det uppenbara.

Annonser